top of page

Sindet er en kompleks størrelse, der påvirkes både af tanker, følelser, krop - og samspillet med andre mennesker. I psykoterapi er det derfor nødvendigt, at arbejde med forskellige metoder og måder at forstå sindet på. Du kan læse mere om mine forskellige tilgange her på siden.    

bottom of page