Psykoterapi er samtalebehandling med udgangspunkt i kropslige, følelsesmæssige og kognitive reaktioner og mønstre.

Når vi befinder os i krise eller møder svære livsudfordringer, så kan det for mange være en stor hjælp at tale følelser og tanker ud med en terapeut - og sætte dem i forbindelse med kroppens reaktioner. Det er der ikke noget mystisk ved. En terapeut kan nemlig møde dig på en helt anden måde end venner og familie. 

Mit terapeutiske afsæt har rødder i en stærk humanistisk tradition - og hviler på en fundamental præmis om, at vi mennesker kan erkende os selv og handle herudfra. Både i forhold til vores styrker og udfordringer. 
 
Ligesom resten af naturen, så er mennesker i konstant proces. Denne proces er selvsagt under indflydelse af vores relationer og andre ydre omstændigheder, men som mennesker har vi mulighed for at tage aktiv del i og påvirke vores proces eller livsrejse. 

Det er ikke altid let at trække ansvaret for egen udvikling hjem. Gamle mønstre, traumer og svære livsomstændigheder kan påvirke vores mulighed for at opleve selvstyring af livet.  Med rettidig timing, så kan terapi hjælpe med at sætte gang i den vedholdenhed og styrke, som det kræver at stå godt og fast i sig selv. 

Psykoterapi er ikke bare psykoterapi. Der findes mange forskellige tilgange og metoder. Jeg er uddannet til, at trække på en bred vifte af traditioner. Du kan læse mere om de overordnede retninger, som jeg arbejder med her.
Lys og skygge

En identitets-orienteret tilgang til selvudvikling 

 

Formålet med terapi er, at blive mere tilpas og opdage nye sider af sig selv. Derfor handler terapi meget om,  at afdække så mange lag og aspekter af din identitet, som muligt. Og om at integrere dem i din selvopfattelse. Nogle gange har vi mennesker nemlig udfordringer, fordi vi forstyrres af sider, som vi ikke kan se ved os selv.  

 

Din identitet kan forstås, som bestående af tre lag: 

  • Det reaktive selv, hvorfra vi reagerer refleksmæssigt med følelser og adfærd på baggrund af ubevidste mønstre. I det reaktive lag er vi tilbøjelige til at beskytte os selv. Vi kommer måske til at manipulere eller kontrollere - og vi kan være sårbare overfor, hvad andre tænker om os. ​
     
  • Det kreative selv, er vores bevidste vilje. Her holder vi hjertet varmt og hovedet koldt  - og kan kreativt bruge forskellige sider af vores psyke. Herfra ved vi godt, at vores oplevelse af verden og relationer er subjektiv. Men vi ved også, at den har sin berettigelse og er villig til at stå ved den. Også selvom det måske betyder, at andre mennesker afviser os.  
  • Det essentielle selv, som er en dyb, ren og naturlig oplevelse af væren i verden. I denne tilstand er vi ikke forbundet med selvbilleder eller roller. I det essentielle er vi åbne i nærvær og ubegrænset tilstedeværelse. Måske er det hverken nødvendigt eller muligt, at være i sin essentielle tilstand altid. Men at mærke den i ny og næ, kan hjælpe os til at rumme os selv og andre mennesker på en udvidende måde.